Krayon ” Mitt Heliga Hjärta eller Vart har chakrorna gått ? Om ändringar i det mänskliga energisystemet/chakrorna”

Via Marina Shults, Lettland och Sergei Kanashevskii, Ryssland

Översättning: Larysa Gustafson

Del 1

Ni är vana vid att det mänskliga energisystemet består av sju chakror som placerats på den centrala energikanalen, Sushumna (ryggraden). Denna information, som ni fick i gamla tider, är nu föråldrad. Kryon ger dig/er ett nytt system och erbjuder dig/er att använda det i  helande praktik/meditation. Steg på steg kommer ny information/tillägg från andra andliga guider. Ljusfamiljen kommer att ge en viktig och nödvändig information om den nya människans energisystem som kommer att resultera i ett nytt kunskapsområde. Utan kunskap om den nya människans energisystem blir det omöjligt att kunna utföra andliga praktiker, visualisering och meditation, utan den är det omöjligt att hela människor ... Kom ihåg, du/ni står på tröskeln till Den Nya Tiden och därför måste du/ni leva och arbeta på ett helt nytt sätt.

Universum självt är liksom Flerskiktade Torus, därför är det inte konstigt att grunden till det nya energisystemet blir ett Torus.

Torus är en matematisk kropp vars utseende i den vanliga tredimensionella varianten vanligen liknas vid en flottyrmunk. (wikipedia) se bilder nere:

ref. L.G.

 

Föreställ dig att du står inuti en ellipsformad Torus. Och den cirkeln är framför ögonen och bakom ryggen. Denna Flerskiktade Torus är CENTRAL och har samma mått för alla människor: höjden är 283 centimeter, bredd (i mitten) - 187 centimeter och inre diameter - 58 centimeter . Människans hjärta ligger precis i mitten av Torus.

Faktum är att de sju huvudsakliga chakrorna flyttar nu från Centrala Energikanalen, Sushumna in i den ellipsformadw Torus, som på gammal lemuriska kallas ARANAHATAARIBJAKUMARSITJA , vilket översätts till ett modernt språk ungefär " den centrala sfär av gudomlig eld vilken stödjer själen i denna värld. "

Nu låt oss kalla det CENTRALt Flerskiktade Torus som AR - ANAHATA  (förväxla inte med Anahata – hjärtchakra). Det är genom denna Centrala Torus DITT HELIGA HJÄRTA (som ligger precis i mitten av Central Torus) styr med energisystemets magnetism. Ja, ja, Torus är inte ihålig! Inuti finns den Gudomliga Energin av Skaparen, vilket kan jämföras med det som era vetenskapsmän kallar " svarta hål". Det är både ett ”levebröd” av multidimensionalitet och övergång från en dimension till en annan ... Det är som en transformator, vilken omvandlar energin från en nivå till en annan (Kryon ler). Ur synvinkeln av multidimensionalitet vänder man ut och in i en annan dimension via en Stor Punkt. Denna Stor Punkt är centrum i Heligt Hjärta. Det kan bara vara en punkt eller kanske Portal och hela universum.

 

Många som har andlig syn ser det Centrala Flersiktade Torus som violett eller röd-violett ”moln” och av misstag tolkar det som aura eller en av auras energikroppar.

Nu är vi tillbaka till AR-ANAHATA. De sju huvudsakliga chakrorna har nu flyttat från Centrala Energikanalen, Sushumna in i den ellipsformade Torus, AR-ANAHATA. Och inte bara flyttat utan att de har gått genom en process som man kan jämföra med mitos eller celldelning: varje chakra har delats i tre och varje nybildad struktur har en egen färg. Som resultat blir det 21 energicentrer (chakra tidigare). T.ex. baschakra hade röd färg. Från den bildades tre ny energicenter i form av minitorus som har färger röd, grön och blå. Så varje chakra har tre olika färger. Som resultat av detta blir det 21 energicenter som har tre röda, tre orange, tre gula, tre gröna, tre blått och tre – lila. Dessa färger representerar tre regnbågar som är sammanflätade i en spiral och transformeras i plasmatrådar av Flersiktade Torus. Så länge de inte är plasmatrådar, är det lämpligt att kalla de Energitrådar. Energitrådar är chakror som omvandlats/ dragits ut till energitrådar.

  Energitrådar

Nu är det övergångsperiod för att bygga om ett mänskligt energisystem. Varje chakra kommer att ansluta sig till de plasmatrådarna av AR-ANAHATA (Central Flersskiktade Torus) och bli en av PLASMATRÅDARNA. Nu har alla människor som är aktivt engagerade i den andliga utvecklingen  redan påbörjat en process för TRANSFORMATION av SJU CHAKROR TILL TJUGOEN ENERGICENTER ( 21 MINITORUS) som transformeras till ENERGITRÅDAR. I själva verket existerar inte chakrorna mer. Man kan bara bara energispår i stället för dem. Den här processen har påbörjats inte bara hos dem som utvecklar sig andligt, utan hos alla människor. En annan sak är att det sker med olika hastigheter, med olika grader av intensitet och kvalitet.

Någon kommer att resa till de andra dimensionerna genom att aktivera sin Ljuskropp, även i den inkarnationen. För någon annan kan den processen  ta mellan två och fem inkarnationer.

Din närmaste  uppgift är att föreställa och visualisera det nya energisystemet, sedan att börja arbeta aktivt med olika och mest lämpliga metoder för dig för att omvandla 21 ENERGICENTRAR till PLASMATRÅDAR av CENTRALT FLERSKIKTADE TORUS, AR-ANAHATA. Då den magnetiska basen till din ENERGISYSTEM ändras och DU BLIR en 5-DIMENSIONELL MÄNNISKA, som är redo att kliva in i nästa dimension.  

Den andra FLERSKIKTADE TORUS, HORISONTELL eller RA-ANAHATA går korsvis till AR-ANAHATA. AR-ANAHATA är den kvinnliga energin som dominerar i Nya Tiden. RA-ANAHATA är den manliga energin som kommer att transformeras ordentlig. RA-ANAHATA har också energicentrar vilka alltid har funnits där. Men förut har de inte varit aktiverade. RA-ANAHATA har 18 energicentrar som kommer att transformeras i 9 PLASMATRÅDAR av RA-ANAHATA.

För att HORISONTELL FLERSKIKTADE TORUS, RA-ANAHATA nu börjar aktiveras, så kan många som har andlig syn se något som de kallar ”horisontella chakror”. Men det är inga chakror, upprepar jag, det är ENERGICENTRAR i en STOR HORISONTELL TORUS I FORM av MINITORUS , som har helt andra egenskaper. De ska vrida sig i en åtta, vända ut och in, sen dras ut i plasmatrådar.  Processen sker genom ”nollpunkten” och det är samtidigt sammanslagning och frånkoppling av dimensioner och deras transformation. Allt detta förändrar den magnetiska basen för din DNA och ALL MULTIDIMENSIONELL MÄNSKLIG GENOMEN I ALLA DIMENSIONER. Horisontell Torus är röd med violett kant.

Dessutom finns det två HORISONTALA  TORUS i ditt energisystem, vilka nu är i aktiveringsprocessen,  som ligger i 45 grader vinkel till de två första.

 

 

 

 

Så här ligger de fyra Torus i ditt energisystem, där pågår nu aktiveringsprocessen som blir till ett nytt Energisystem för människan.

 

 

 

 

Den tredje FLERSKIKTADE TORUS är diagonal och heter VIDJUNÀ (Vidzhuná). Den har himmelsblå färg med grön kant.  Det särskilda med denna Torus är att den kombinerar den manliga och kvinnliga energin. I detta fall spelar det feminina energin en framträdande roll. Åtta energitrådar av Torus bildar i framtiden de fyra plasmatrådar, som lyser i rött, gult, blått och violett eld.

Den fjärde FLERSKIKTADE TORUS är också diagonal och heter SANANDÁN. Torus har två energier men den som dominerar är manlig. Sanandan är grön likt smaragd. Åtta trådar av Torus bildar också fyrafärgad regnbåge liksom i tredje, men Eld Plasmatrådar lyser tvärtom: violett, blått, gult och rött.

I den tredje och den fjärde Torus, Vidjuná (Vidzhuná) och Sanandán, kommer att aktiveras till 16 energicentra, till varsin 8. Från 8 energisentra bildas i framtiden 4 plasmatrådar.

Så grunden för moderna människans energisystem är FYRA TORUS:

Den första, CENTRAL, AR-ANAHATA, har 21 energicentrar från vilka bildas i framtiden 21 plasmatrådar.

Den andra, RA-ANAHATA har 18 energicentrar från vilka bildas 9 plasmatrådar.

Den tredje, VIDJUNA, har 8 energicentrar från vilka kommer att bildas 4 plasmatrådar.

Den fjärde, SANANDÀN, har också 8 energicentrar, varav 4 energicentrar bildas.

Så den moderna människans energisystem har nu 55 energicentra.

Varför den första Torus har 21 energicentra, men den andra har bara 18? Var är de "förlorade" tre viktiga energicentra,  saknas de nu i den manliga energin? Var i Flerskiktade Torus gömde sig andliga gener av dina 16 stamfäders civilisationer? Hur kan du använda ändringar i Energisystemet för healing? Svaren på dessa och andra frågor kan du få i våra kommande meddelanden om ombyggnad av chakrasystemet in i  ELD ENERGISYSTEMET.

Mina Kära! Arbetet på att skapa ENERGISYSTEMET av KOSMISK MÄNNISKA har nu börjat! Dess aktivering gör så att ”slöjan” inte bara blir tunnare… inte bara går bort …Vid ett tillfälle kommer du att bli EN AV OSS och VI blir DU. Vi alla förenas. Människan blir Människa-Gud och Gud tar det mänskliga. Allt blir en ENHET som byggs av ENERGI av REN KÄRLEK. Och visst med hjälp av UNIVERSUMs MAGNETISM. Att älska sitt Jag betyder att älska SKAPAREN vilken bor i det HELIGT HJÄRTA varenda en av er. HAN är det DU. DU är det HAN. För att VI ALLA HAR ETT GEMENSAMT HELIGT HJÄRTA…ETT för ALLA…och SÅ ÄR DET!

Med Kärlek,

Din/Er Krayon

 

Tillbaka till 5:e Dimensionens meny

Friskvårdskuponger logotype

 

Wellnet logotype  Friskvårdschecken logotype